De Veenplas

De Veenplas

Het tuinencomplex ligt tussen twee strandwallen. Op de strandwallen werden in het verleden veel landgoederen gebouwd.
  • Flora veengrond: wilgen, veenmossen, gagel, echte koekoeksbloem, riet en grassen
  • Flora duingrond: duindoorn, meidoorn, duinroosje, distels, korstmossen, helmgras

In de edu-tuin zijn verder nog een kruidentuin, een vlindertuin en een vierseizoenenhaag aangelegd. 

Advertenties