Mijn volkstuintje ligt tussen de voormalige Groote Loo in Voorburg en Kleine Loo in Den Haag (Haagambacht). Vroeger was hier de Menagerie / dierentuin van stadhouder Willem V.

De Schenk(sloot) loopt evenwijdig aan het tuinencomplex. Iets verderop heeft Vincent van Gogh gewoond in de Schenkstraat (afgebroken). Op 23-07-1882 schrijft hij: “Ge moet me u dus maar voorstellen…. om een uur of 4 al voor mijn zolderraampje, bezig met mijn perspectiefraam de weilanden en de timmermanswerf te bestuderen, als de vuren in ’t hofje aangemaakt worden om koffie te zetten en de eerste arbeider op de werf komt slenteren….daarachter vlak weiland en een grijs luchtje…“.

De grondsoort rondom het water is veen. De graven van het Binnenhof gebruikten deze Bezuidenhoutse polder voor turfwinning en ze lieten er hun vee op grazen. Door het turfsteken moest de waterhuishouding van de polder goed geregeld worden. De eigenaren van de Loo in de 17e eeuw hebben meebetaald aan de Vliegermolen en de Nieuwe Veenmolen.

De Groote LooDe Menagerie

Het gebied van de Loolaan is bekend om zijn groene zichtas van Huis ten Bosch naar Vreugd & Rust in Voorburg. Van oorsprong stonden er veel bomen rond de Groote Loo en dat is altijd zo gebleven. De eigenaren hadden bedongen dat er hoogopgaande bomen  op de laan mochten staan, ondanks de komst van de molen.  Naast het CBS, in het huidige Park t Loo, werd een “bergje” gemaakt, met de bedoeling dat je Huis ten Bosch er vanaf zou kunnen zien. Er was echter niet genoeg geld, dus het bergje is nooit zo hoog geworden. Je kunt nog wel over de spoorbaan heen kijken naar de Nieuwe Veenmolen aan de Schenkstrook (in de winter). Het ligt tegenover de fietstunnel tussen Bezuidenhout en Bovenveen, die recentelijk is omgedoopt in de “Vincent van Goghtunnel“. Iets meer naar rechts lag vroeger een heul met een bruggetje over de sloot om van het ene in het andere gebied te komen.

De Groote Loo heeft altijd wat met dieren gehad. Ze hadden het recht om zwanen te mogen houden. Dat klinkt heel diervriendelijk, maar de dieren verdwenen gewoon in de pan. Rond de Gouden en Zilveren eeuw was dat een gewoonte op buitenplaatsen. Vooral in het Haagse gedeelte had je veel eendekooien. In het nabijgelegen Reigersbergen waren het de reigers die voor de consumptie gebruikt werden. Vandaar wellicht dat die van het landgoed verdwenen zijn; vervangen door ooievaars, die weer terug zijn in Den Haag. En die worden (gelukkig) wel gekoesterd.

In de dierentuin/menagerie van Willem V verbleven – naast exotische vogels, apen en bokjes – twee olifanten; Hans en Parkie. Die mochten regelmatig een wandelingetje door Voorburg maken. Ze zijn maar heel kort in de menagerie geweest, want toen Willem voor de Franse troepen naar Engeland vluchtte, werden ze door de Fransen meegenomen naar Parijs. Vooral Hans heeft het nodige verzet gepleegd, tevergeefs..

Hans en Parkie, op de achtergrond Huis ten Bosch

Hans en Parkie, op de achtergrond Huis ten Bosch

Wist u dat vlak bij ons tuinpark:

– De middeleeuwse schrijver Dirc Potter op de Groote Loo heeft gewoond.

– De prinses van Chimay, Marie de Brimeu, “haar onbedwingbare lust tot tuinieren op de Groote Loo zonder twijfel ruimschoots heeft kunnen uitleven” en dat Clusius haar daar kwam bezoeken.

– De zoon van een vriend van Marie het Hofje van Hoogelande heeft gesticht.

– De stadsdokter M.W. Schwencke een hortus medicus aanlegde op de Bezuidenhoutseweg, ter hoogte van het Zandvliet College.

De Nieuwe Veenmolen en Het Kleine Loo lange tijd de enige bebouwing is geweest in de polder tussen Huis ten Bosch en de spoorbaan. Hierdoor heeft de Veenmolen ook  als seinmolen gefunctioneerd.

Advertenties